Usprawnienie i rozwój

Oferuję Kompleksową Optymalizację i usprawnienia działania procesów funkcjonujących w obszarze zarządzania i działu operacyjno-organizacyjnego.

(1)

- zwiększenie efektywności pracowników, konkurencyjności organizacji i usprawnienia procesu komunikacji.

- przyczyniam się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność.

- istotna rola odnosi się do zarządzania zarówno firmą i jak zasobami ludzkimi. 

 

(2)

- zbadania zachowań konsumenckich.

- określenie preferencji potencjalnego klienta to pierwszy krok do sukcesu. Najważniejsze jest aby wpłynąć bezpośrednio na konsumenta i jego potrzeby, zaciekawi, zwróci swoją uwagę, aby zakupił oferowany towar bądź usługę.

- badam zachowania ludzkie oraz wpływ technik, które mogą by wykorzystywane w marketingu bądź reklamie.

- opracowuje, wprowadzam i testuje rozwiązania.