Starostwo Powiatowe

Wsparcie doradczo - szkoleniowe w projekcie Moja Firma w Sercu Kaszub dla 30 osób.

Intensywne szkolenie ukierunkowane na wprowadzenie 25 nowych firm na rynek.

Efektywność, konkurencyjność, analiza i tworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku (USP) wskazanie odpowiednich kanałów marketingowo-promocyjne i wiele innych.