Mali Odkrywcy

Na czym polega projekt?

Ideą projektu jest utworzenie punktu przedszkolnego w gminie Dziemiany we wsi Kalisz. Beneficjentami projektu będzie 25 dzieci w wieku 3-5 lat. Inicjatywa ta umożliwi dzieciom z terenów wiejskich (gmina Dziemiany) uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych i dodatkowych (j. angielski, logopedia). Wykwalifikowana kadra pedagogiczna zadba o wszechstronny rozwój dzieci uczestniczących w projekcie: począwszy od umiejętności manualnych, plastycznych, muzycznych aż do kompetencji językowych oraz prawidłowego rozwoju mowy. Twórcy projektu kładą duży nacisk na indywidualizm i kreatywność w podejściu do dzieci. Dlatego punkt przedszkolny „Mali odkrywcy” będzie miejscem nieszablonowym, w którym dzieci uwolnią swój twórczy potencjał.

Cele projektu:

  • Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich(w gminie Dziemiany) poprzez utworzenie punktu przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat w Partnerstwie z gminą wiejską Dziemiany.

  • Umożliwienie 25 dzieciom (w wieku 3-5 lat) dostępu do wychowania przedszkolnego w gminie Dziemiany.

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Dlaczego warto uczestniczyć w projekcie?

Uczestnictwo w projekcie umożliwi 25 dzieciom z obszarów wiejskich dostęp do edukacji przedszkolnej. Skutkiem tego będą one lepiej przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Korzystna dla ich rozwoju społecznego będzie także integracja z rówieśnikami.

Kto może uczestniczyć w projekcie?

W projekcie może uczestniczyć 25 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na obszarach wiejskich (gmina Dziemiany).

REKRUTACJA

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt bezpośredni w dni powszednie, w godzinach. 8-18 pod numerem 798 759 090

I edycja rekrutacji

I edycja rekrutacji potrwa od maja do czerwca 2013 r. (lub do momentu zgłoszenia się 10 kandydatów). Dzieci wybrane w I etapie rekrutacji będą uczęszczały w sierpniu na zajęcia adaptacyjne (4 razy w tygodniu po dwie godziny)

II edycja rekrutacji

2 edycję rekrutacji rozpoczniemy w czerwcu 2013 r., a zakończymy w sierpniu 2013 r. lub w momencie zebrania chętnych w ilości 150 % dostępnych miejsc.

Kryteria rekrutacji:

1. Wiek od 3 do 5 lat

2. Złożenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami

3. Kolejność zgłoszeń

Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, w tym zasady równości szans płci.

W wyniku pierwszego naboru powstanie grupa mieszana dzieci w wieku od 3 do 5 lat (łącznie dziesięcioro), a z drugiego grupa dzieci w wieku od 3 do 5 lat (łącznie piętnaścioro). Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i listownie o wynikach rekrutacji, terminach zajęć adaptacyjnych, przedszkolnych, dodatkowych i obsłudze administracyjnej punktu przedszkolnego.

Informacje o rekrutacji publikowane będą u Partnera, w punkcie przedszkolnym, Biurze Projektu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Kultury, na stronie internetowej wnioskodawcy, projektu i Partnera, na tablicach i słupach informacyjnych, w prasie i internecie (social media).

Wszystkie ogłoszenia będą zgodne z treścią Rozporządzenia Rady(WE) nr1083/2006.

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym i unijnym, spełnia kwestie horyzontalne UE – rozwój lokalny i rozwój społeczeństwa informacyjnego (poprzez upowszechnienie edukacji przedszkolnej). Projekt nie wpływa negatywnie na zrównoważony rozwój gospodarki narodowej.