Projekty Unijne

Instytut Otwarty wychodzi naprzeciw potrzebom na lokalnym rynku pracy. 40 niepracujących mieszkańców powiatu kościerskiego w wieku 15-30 lat otrzyma możliwość uczestniczenia w projekcie.
Szkolenia i staże. W efekcie osoby te zyskają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i kompetencje niezbędne w skutecznym poszukiwaniu zatrudnienia.

Utworzony został Pkt. Przedszkolnego Mali Odkrywcy dla 25 dzieci. 
Celem było zmniejszenie nierówności edukacyjnych dzieci z Kalisz (gmina Dziemiany)

Instytut Otwarty zaprasza do udziału w projekcie 60 osób.

Wiemy, że brak Ci czasu - dlatego stworzyliśmy ten projekt.
Przygotowanie do egzaminów tylko w 19 godzin! 

Pokrywamy wszystkie koszty: szkolenia, indywidualnego doradztwa, egzaminów, a nawet dojazdów.